ΑρχικήΑνακοινώσειςSOS: ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ...

SOS: ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

- Advertisement -spot_img

Προ ολίγων λεπτών εξεδόθη ιδιαίτερης σημασίας διευκρινιστική εγκύκλιος από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για την ιδιωτική εκπαίδευση που περιέχεται στο Ν. 4415/2016 (άρθρο 28).
Η έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου αποδεικνύει ότι οι πιέσεις των σχολαρχών μέσω της τρόικα έπεσαν στο κενό και η εφαρμογή του νόμου συνεχίζεται κανονικά, όπως άλλωστε δεσμεύτηκε ο Υπουργός Παιδείας.
Πιο συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο:
Α. ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι:
• Όλες οι νέες συμβάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι συμβάσεις διετίας. Τερματίζεται επομένως το όνειδος των: α) ολιγόμηνων συμβάσεων (συνήθως από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο), βάσει των οποίων οι ιδιοκτήτες απέλυαν τον εκπαιδευτικό προκειμένου να μην τον πληρώνουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τον επαναπροσλάμβαναν Σεπτέμβριο, και β) των επάλληλων ετήσιων συμβάσεων που δεν στοιχειοθετούσαν συνεχή προϋπηρεσία για τους συναδέλφους, γεγονός με δραματικές συνέπειες για την εργασιακή τους εξέλιξη (καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης, είσοδος στον Πίνακα Αναπληρωτών κ.λπ.). Επομένως, σταματά η ιδιότυπη ομηρία των εκπαιδευτικών και η εργασιακή τους εκμετάλλευση.
• Αμέσως μετά τη λήξη της διετίας (31 Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψη) και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί (εάν η σύμβαση καταγγελθεί, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει αποζημίωση δύο μεικτούς μισθούς), η σύμβαση μετατρέπεται αυτομάτως σε αορίστου χρόνου και μπορεί να καταγγελθεί μόνο με αιτιολογημένη έκθεση του ιδιοκτήτη, η βασιμότητα της οποίας κρίνεται στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο! Πλέον, οι απολύσεις κοινωνικά ενεργών εκπαιδευτικών, συναδέλφων που διεκδίκησαν το δίκιο τους εγγράφως, που κατήγγειλαν παρανομίες στο σχολείο τους, που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και κάποιοι σχολάρχες επιχειρούν να τους «ξεφορτωθούν» για μείωση του εργασιακού κόστους, σταματούν εδώ.
Β. ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΩΡΑΡΙΟ ΟΙ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Σε σχέση με το ωράριο των εκπαιδευτικών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
• Το Γυμνάσιο και το Λύκειο αποτελούν ενιαία βαθμίδα εκπαίδευσης. Άρα, αν εκπαιδευτικός εργάζεται και στα δύο, οι ώρες αθροίζονται για το διοριστήριό της/του.
• Για να γίνει νέα πρόσληψη εκπαιδευτικού, θα πρέπει οι ήδη υπηρετούντες στην ίδια ειδικότητα να έχουν συμπληρώσει πλήρες ωράριο. Υπενθυμίζεται εδώ το εξής εξαιρετικά σημαντικό: Στις ώρες διοριστηρίου (άρα και προϋπηρεσίας) προστίθενται και οι ώρες των παρεκκλίσεων και των απογευματινών προαιρετικών δράσεων (οι εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος). Άρα, γα όλες τις ώρες, υποχρεωτικού και προαιρετικού προγράμματος, θα πρέπει να εκδίδεται διοριστήριο.

Γ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τέλος, σε ό, τι αφορά τις παρεκκλίσεις και τις προαιρετικές δράσεις των ιδιωτικών σχολείων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Πλέον όλες οι δράσεις των ιδιωτικών σχολείων, είτε πρόκειται για τις υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές παρεκκλίσεις του επίσημου ωρολογίου προγράμματος είτε για τις προαιρετικές δραστηριότητες, πρέπει να δηλώνονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στο λειτουργικό σύστημα MySchool. Πρέπει να δηλώνεται επίσης ο αριθμός των μαθητών, των τμημάτων και των διδασκόντων, προκειμένου να καταπολεμάται η μαύρη εργασία και η φοροδιαφυγή. Αρμόδιες για τον αυστηρό έλεγχο σε ό, τι αφορά τις δράσεις και τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών είναι οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
• Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων). Μετά το 40ωρο παρέχονται οι προαιρετικές δράσεις. Επαναλαμβάνουμε ότι και οι ώρες των προαιρετικών δράσεων θεωρούνται ώρες διοριστηρίου.

Δείτε εδώτην εγκύκλιο.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img