ΑρχικήΑνακοινώσειςΔΕΝ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΕΝ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

- Advertisement -spot_img

Με αφορμή τη μεταβίβαση άδειας (αλλαγή ιδιοκτησίας) ιδιωτικού σχολείου της επαρχίας, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας δεν απολύεται κανείς εκπαιδευτικός. Μάλιστα η υπηρεσία του στο σχολείο θεωρείται συνεχής.

Για την περίπτωση αυτή, το άρθρο 5, παρ. 8 του Ν. 682/77 ορίζει με σαφήνεια τα ακόλουθα:

  1. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως του σχολείου, ουδεμία απόλυσις του προσωπικού επιτρέπεται, η δε υπηρεσία του εις το σχολείον θεωρείται συνεχής. Ως μεταβίβασις δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, θεωρείται και η ίδρυσις νέου σχολείου υπό συζύγου ή συγγενούς μέχρι δευτέρου βαθμού του ιδιοκτήτου εφ’ όσον το σχολείον λειτουργήση εις τον αυτόν χώρον εντός διετίας.
- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img