ΠΟΛΙΤΙΚΗ SOCIAL MEDIA

Το παρόν κείμενο συνιστά τμήμα της πολιτικής απορρήτου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, με έδρα επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ.13, με ΑΦΜ 090193047, με αρ.τηλ. 2105230819, email oieleomospondia@gmail.com ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «δπχ» ή «δεδομένα»). Στο κείμενο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διεξάγεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη σελίδα.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας (και από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας)

Η σελίδα  με στοιχεία «ΟΙΕΛΕ – Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας» στο Facebook, συνιστά δημιουργία της Ομοσπονδίας μας.

Για την παρούσα επεξεργασία (δηλαδή στη συγκεκριμένη σελίδα του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης) και μόνο σας ενημερώνουμε ότι είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με την εταιρεία Facebook Inc. η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

 

Σκοπός επεξεργασίας

Η Ομοσπονδία μας προβαίνει σε επεξεργασία δπχ μέσω της συγκεκριμένης σελίδας προκειμένου:

α) να σας ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τα νέα μας

β) να  σας παρέχει ένα επιπλέον μέσο επικοινωνίας

γ) να προωθεί τους καταστατικούς σκοπούς της (βλ. σχετικά Πολιτική Απορρήτου).

 

Περιεχόμενο σελίδας

Το περιεχόμενο που αναρτούμε στη συγκεκριμένη σελίδα (αλλά και εν γένει σε κάθε σελίδα που διαχειριζόμαστε) συνίσταται κυρίως σε ανάρτηση δημοσιεύσεων για τις δραστηριότητές μας, φωτογραφίες και βίντεο. Όταν το περιεχόμενο των αναρτήσεων περιλαμβάνει δεδομένα, φροντίζουμε να είναι προϊόν νόμιμης επεξεργασίας. Εάν θεωρείτε ότι το αναρτώμενο περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα τρίτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

 

Στη σελίδα μας συμβαίνουν οι εξής επεξεργασίες δεδομένων :

  • Επεξεργασία (συνήθως προβολή) φωτογραφιών που έχουμε λάβει από εκπαιδευτικούς, τρίτους ή σχόλια εκπαιδευτικών ή τρίτων για τις δράσεις και τα νέα μας
  • Επεξεργασία δεδομένων τρίτων (επισκεπτών ) της σελίδας μας
  • Επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία
  • Επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την προώθηση των δράσεών μας

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Η νόμιμη βάση όλων των ανωτέρων επεξεργασιών, είναι η συγκατάθεσή σας.

Δηλαδή :

 

α) είτε τα αναρτώμενα δεδομένα θα είναι προϊόν προγενέστερης γραπτής συγκατάθεσης των υποκειμένων (πχ για χρήση φωτογραφιών τους στη σελίδα μας). Η ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης γίνεται μέσω email ή επιστολής στην Ομοσπονδία μας.

 

[ Σας διευκρινίζουμε ότι συχνά μέλη μας ή τρίτοι λαμβάνουν και μας αποστέλλουν φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα από δημόσιες και μόνο δράσεις μας. Τις φωτογραφίες αυτές δημοσιοποιούμε για την υποστήριξη της μαζικότητας, της συμμετοχής και της πραγματοποίησης διαφόρων συνδικαλιστικών μας δράσεων. Αντιλαμβανόμαστε ότι άθελά μας και εν αγνοία μας, ενδέχεται να απεικονίζονται φυσικά πρόσωπα από τα οποία δεν έχουμε λάβει τη σχετική συγκατάθεση ή έχουν αποσταλεί από τρίτους και κάποια από τα εικονιζόμενα πρόσωπα δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται στις φωτογραφίες αυτές.

Στηρίζουμε έντονα και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε αίτημα διαγραφής τέτοιων φωτογραφιών φυσικών προσώπων, ιδίως από τον ιστότοπο και τη σελίδα facebook που χρησιμοποιούμε. Τις διατηρούμε όμως εκτός διαδικτύου και σε ασφαλή μέσα αποθήκευσης για περιορισμένο διάστημα, διότι συχνά ενδέχεται να χρειαστούν ως αποδεικτικά μέσα νομικής υπεράσπισης εκπαιδευτικών ή τρίτων που συμμετέχουν στις δράσεις μας.]

 

β) είτε με ενέργειες όπως “like” και “follow”, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία του ονόματος χρήστη και ενδεχομένως της φωτογραφίας σας όπως και για τη λήψη ενημερώσεων, επικοινωνίας και παρακολούθησης των υπηρεσιών μας. Η ανάκληση αυτής της συγκατάθεσής σας γίνεται με τον ίδιο αλλά αντίστροφο τρόπο (unlike, unfollow).

Σε περίπτωση που περιηγείστε στη σελίδα μας και μόνο χωρίς να προβαίνετε σε τέτοιες ενέργειες (δηλαδή χωρίς να κάνετε “like” ή “follow”), σας δηλώνουμε ότι εμείς δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Σας εφιστούμε  όμως την προσοχή, ότι το ίδιο δεν ισχύει για την εταιρεία Facebook Inc, όπως κατωτέρω αναλύεται.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε μέσω της σελίδας

Μέσω της σελίδας facebook συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δπχ, όπως το όνομά σας και τη φωτογραφία προφίλ σας καθώς και τα τυχόν σχόλια ή μηνύματά σας.

Επιπλέον η συγκεκριμένη σελίδα μας επιτρέπει να συλλέγουμε ανωνυμοποιημένα/στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σε αυτή.

Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία facebook πιθανότατα προβαίνει και σε άλλες πράξεις επεξεργασίας συλλέγοντας και άλλα δεδομένα σας (ip, ιστορικό επισκέψεων κλπ), το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

 

Πως γίνεται η συλλογή/επεξεργασία των δπχ

Η συλλογή και η εν γένει επεξεργασία (διατήρηση κλπ) δπχ στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται μόνο εφόσον εσείς πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια, όπως like ή follow.

Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία facebook πιθανότατα προβαίνει σε συλλογή/επεξεργασία και άλλων δεδομένων σας και με άλλους τρόπους, το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

 

Τόπος – χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας της εταιρείας facebook που διαχειρίζεται γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση ανά 3ετία επανεξετάζουμε τα δπχ που έχουμε επεξεργαστεί και προβαίνουμε κατά περίπτωση σε διαγραφή αυτών.

 

Φόρμα επικοινωνίας

Μέσω της συγκεκριμένης σελίδας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας. Σας προτρέπουμε να μη μας αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς ή για τρίτους. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε ένας τέτοιας φύσης μήνυμα, σας δηλώνουμε ότι θα το διαγράψουμε αμέσως και δε θα προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία ή απάντηση.

Καθότι η συγκεκριμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, δεν παρέχει τεχνική δυνατότητα για να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, σας δηλώνουμε ότι νόμιμη βάση αυτής της επεξεργασίας (δηλαδή για την αποστολή μηνύματος) είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας και ειδικότερα η διασφάλιση ενός μέσου επικοινωνίας των τρίτων με αυτή.

 

Σχόλια

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε σχόλια στις σχετικές αναρτήσεις μας. Πλην όμως σας προτρέπουμε να μην αξιοποιείτε τη δυνατότητα αυτή κοινοποιώντας σε εμάς ή δημοσιοποιώντας εν γένει δπχ δικά σας  τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε τέτοια ενέργεια ή σχολιασμό που περιέχει περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, που προσβάλλει ή θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία μας ή δικαιώματα τρίτων, θα προβούμε στη διαγραφή τους χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

Δικαιώματα

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης στη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανάκλησης της συγκατάθεσης χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε. Επιπλέον σε περίπτωση που θεωρείται ότι η παρούσα επεξεργασία παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία προστασίας δπχ, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διευκρίνηση: η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενδέχεται τεχνικά να είναι περιορισμένη, λόγω των επιλογών και των όρων χρήσης της εταιρείας facebook .

 

Ασφάλεια

Το προσωπικό της Ομοσπονδίας μας που διαχειρίζεται στη σελίδα καλύπτεται από ρητή υποχρέωση τήρησης απορρήτου και την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού της συγκεκριμένης σελίδας.

Πλην όμως σας ενημερώνουμε ότι δε γνωρίζουμε τον τρόπο που η εταιρεία facebook στην οποία ανήκει και η οποία διαχειρίζεται γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τους όρους και τον τρόπο που διαφυλάσσει τα δπχ που τυγχάνουν επεξεργασίας εντός αυτής της σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας ως κατωτέρω παρατίθεται.

 

Διαβίβαση

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναρτούμε στην παρούσα σελίδα της επιχείρησής μας στις Η.ΠΑ. και στο πλαίσιο του Pricacy Shield. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης https://www.facebook.com/legal/terms/update και την Πολιτική Προστασίας https://www.facebook.com/privacy/explanation της ως άνω εταιρείας.

 

Επισήμανση – Αποποίηση ευθύνης

Συνιστούμε πριν να παράσχετε την οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια στη σελίδα αυτή, να συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ως ανωτέρω εκτέθηκαν. Σε περίπτωση που με δικές σας ενέργειες προβαίνετε σε μεταφόρτωση (uploading) φωτογραφιών δικών σας ή τρίτων στη σελίδα μας στα ανωτέρω μέσα ή επιπλέον προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη για την επεξεργασία αυτή φέρετε εσείς οι ίδιοι. Λόγω της ιδιαίτερης ευκολίας διαμοιρασμού (sharing) φωτογραφιών και λοιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστούμε να τα χρησιμοποιείτε εκτιμώντας τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή τους. Σας επαναλαμβάνουμε ότι δε μπορούμε να επηρεάσουμε τους ανωτέρω όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων των ανωτέρω εταιρειών καθώς και τον τρόπο που αυτές διαχειρίζονται συνολικά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση όμως στηρίζουμε ενεργά τα αιτήματα διαγραφής και θα ενεργήσουμε αμέσως μόλις μας ειδοποιήσετε.

 

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι δε γνωρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το αν τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν συλλέγουν επιπλέον κατηγορίες δεδομένων (ιστορικό επίσκεψης, IP κλπ), αν έχουν επιπλέον σκοπούς επεξεργασίας,  αν χρησιμοποιούν εκτελούντες και υποεκτελούντες την επεξεργασία, αν προβαίνουν σε profiling, αν τηρούν τις δημοσιευμένες πολιτικές προστασίας και τον τρόπο που διενεργούν συνολικά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας του συγκεκριμένου κοινωνικής δικτύωσης, σας καλούμε να τα συμβουλευτείτε πριν από οποιαδήποτε ενέργειά σας και σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προβαίνουμε σε ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση τους, αντιλαμβανόμενοι τους πιθανούς κινδύνους.