ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΕΛΕ)
Χαλκοκονδύλη 13, 10432, Αθήνα
Τηλ-Fax: 21052308192105238148
Τηλ: 2110123513 (ΟΙΕΛΕ)
Τηλ: 2110135908 (ΣΙΕΛ)
email:  oieleomospondia@gmail.com
site:  www.oiele.gr