ΑρχικήΑνακοινώσειςΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ...

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (αναθεώρηση με τις τελευταίες διορθώσεις)

- Advertisement -spot_img

Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή ιδιαίτερα σημαντικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για το σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση (σημειώνεται ότι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο έγιναν τελευταία φορά το 2008), για την ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου των εργασιακών σχέσεων των φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών και για την επαναφορά του πειθαρχικού τους ελέγχου από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η διάταξη αυτή είναι καθοριστική, καθώς προβλέπει την ισότιμη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, όπου κι αν έχει διανυθεί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου:

οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προϋπηρεσία τους (με πλαφόν τα 120 μόρια), προκειμένου να διοριστούν ως μόνιμοι, ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη καταγγελίας σύμβασης.  Για μόνιμο διορισμό η προϋπηρεσία συνυπολογίζεται με τον επιπλέον όρο της υπηρεσίας για δύο πλήρη έτη στο δημόσιο μετά την απόλυση. Η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι απολύθηκαν αναιτιολόγητα και συχνά εκδικητικά από τα σχολεία τους τα προηγούμενα χρόνια και ιδίως την περίοδο Αρβανιτόπουλου.

Για την πρόσληψη των απολυμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε θέση αναπληρωτών δεν απαιτείται προϋπηρεσία στο δημόσιο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προϋπηρεσία ΔΕΝ προσμετράται:

  1. Για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που παραιτούνται
  2. Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αυτός αναθεωρήθηκε και ισχύει. Επειδή υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις συναδέλφων για τη ρύθμιση αυτή, αναφέρουμε αναλυτικά τις περιπτώσεις:

Α. Περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει με το Ν. 4415/2016

Πρόκειται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους

Β. Περίπτωση ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4415/2016 και 4472/2017

Πρόκειται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς  που απολύονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω:

αα) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου και, ύστερα από ένσταση του ενδιαφερομένου, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου,

ββ) συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους,

γγ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο,

δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον
συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και η δεύτερη συντάσσεται από τονΔιευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.»

Απαντώντας, επίσης, σε αιτιάσεις άλλων κύκλων που διαχρονικά εκφράζουν την αντίρρησή τους στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας, υπενθυμίζουμε ότι πλέον οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι πολύ μικρότερες σε αριθμό από τα χρόνια της μνημονιακής ασυδοσίας, διότι οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν σε ανεξάρτητη επιτροπή την καταγγελία σύμβασης.

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο άρθρο 42 του νόμου προβλέπεται, επιτέλους, η διασύνδεση του ελέγχου των υπηρεσιών των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας που ανθεί στο χώρο των φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Επίσης, επανέρχεται ο πειθαρχικός έλεγχος των χώρων αυτών στο Υπουργείο Παιδείας και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πλήρους απορρύθμισης της εποπτείας της πολιτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση, ο πρώην Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος είχε αφαιρέσει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τη δυνατότητα πειθαρχικού ελέγχου των φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, κάνοντας μια ακόμη ευνοϊκή διευθέτηση υπέρ επιχειρηματιών της εκπαίδευσης. Η χαοτική κατάσταση ασυδοσίας και απουσίας εποπτείας της πολιτείας θεραπεύεται σε μεγάλο βαθμό με τη σχετική διάταξη του νέου νόμου. Στο άρθρο 42  περιγράφονται οι παραβάσεις, οι κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τα όργανα ελέγχου, η διάταξη προβλέπει τα ακόλουθα:

Αρµόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων

Οι παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 ελέγχονται από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης η οποία επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης µπορεί να δίνει εντολή ελέγχου και αυτοψίας στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Διαβάστε εδώ το σύνολο του νόμου και κυρίως τα άρθρα 42 και 61 που μας αφορούν.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img