ΑρχικήΑνακοινώσειςΑπάντηση/διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας σε ερώτημα της ΟΙΕΛΕ για τη λήξη συμβάσεων...

Απάντηση/διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας σε ερώτημα της ΟΙΕΛΕ για τη λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια/ΚΞΓ μετά το πέρας της αναστολής

- Advertisement -spot_img

Το Υπουργείο Εργασίας, δια της Γενικής Γραμματέως Εργασίας κ. Στρατινάκη, απέστειλε σήμερα στην ΟΙΕΛΕ απάντηση/διευκρινίσεις σε ερώτημά μας σχετικά με τη λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια/ΚΞΓ μετά το πέρας της αναστολής. Το ερώτημά μας προέκυψε μετά από πλήθος ερωτημάτων συναδέλφων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με όσα προβλέπει η ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β’1779), και με γνώμονα ότι για το διάστημα της αναστολής οι συμβάσεις παγώνουν, ισχύουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Η σύμβασή μου λήγει πριν από την έναρξη της επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής:

Σ’ αυτή την περίπτωση, η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται από την ημέρα επαναλειτουργίας της δομής για διάστημα ίσου χρόνου από την ημέρα έναρξης της αναστολής (15 Μαρτίου) μέχρι και την ημέρα λήξης της σύμβασης

Παράδειγμα: Εάν η σύμβαση εκπαιδευτικού σε Φροντιστήριο έληγε στις 25 Απριλίου, η σύμβασή του παρατείνεται για 41 ημέρες που ξεκινούν από τότε που η δομή θα επαναλειτουργήσει (41 ημέρες είναι το διάστημα από 15 Μαρτίου που ξεκίνησε η αναστολή μέχρι και 25 Απριλίου που θα έληγε η σύμβαση, αν δεν είχε μεσολαβήσει η αναστολή). Επομένως, η σύμβαση θα λήξει τώρα στις 27 Ιουνίου (18-5-2020 + 41 ημέρες) .

 

  1. Η σύμβασή μου λήγει μετά την επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής δομής:

Σ’ αυτή την περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται από την ημέρα επαναλειτουργίας της δομής για διάστημα ίσου χρόνου από την ημέρα έναρξης της αναστολής (15 Μαρτίου) μέχρι την ημέρα επαναλειτουργίας της δομής.

Παράδειγμα: Εάν η σύμβαση εκπαιδευτικού που εργάζεται σε Κ.Ξ.Γ. λήγει στις 31 Μαΐου και η εκπαιδευτική δομή επαναλειτούργησε στις 18 Μαΐου, τότε η σύμβασή του παρατείνεται για 64 ημέρες (64 ημέρες είναι το διάστημα από τις 15 Μαρτίου που ξεκίνησε η αναστολή μέχρι τις 18 Μαΐου που ξεκίνησε η επαναλειτουργία του Κ.Ξ.Γ.) Επομένως, η σύμβασή του θα διαρκέσει μέχρι την 20 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις πιο πάνω περιπτώσεις σημειώνεται ότι η παράταση αυτή διακόπτεται σε περίπτωση που η εκπαιδευτική δομή κλείσει νωρίτερα. Για παράδειγμα, αν στην περίπτωση 1 το Φροντιστήριο κλείσει την 1η Ιουνίου, τότε η σύμβαση τερματίζεται εκείνη την ημέρα. Ομοίως, στην περίπτωση 2, αν το Κ.Ξ.Γ. κλείσει στις 15 Ιουλίου, η σύμβαση τερματίζεται τότε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. συνεχίζουν τη λειτουργία τους το καλοκαίρι, οι συμβάσεις των εκπαιδευτικών θα λήξουν με το πέρας του χρόνου υποχρεωτικής συνέχισής τους σύμφωνα με τα παραπάνω (εφόσον υπολείπεται φυσικά τέτοιος). Επομένως, θα πρέπει οι συνάδελφοι να επικοινωνούν με την ΟΙΕΛΕ για τέτοιες περιπτώσεις.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img