ΑρχικήΑνακοινώσειςΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΟΙΕΛΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΟΙΕΛΕ

- Advertisement -spot_img

Το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ την Τετάρτη, 24/6/2015, και έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Η επίσημη θέση του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ για τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας

Κεντρικό αίτημα της Ομοσπονδίας προς τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ήταν η αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών, δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες αμοιβής και εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για θεσμικά ζητήματα και για τις εργασιακές σχέσεις στα ιδιωτικά σχολεία, στα κέντρα ξένων γλωσσών και στα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε γενικές γραμμές κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας και τα κέντρα ξένων γλωσσών πρόκειται για τις πρώτες ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις εδώ και δεκαετίες σε ένα χώρο που απασχολεί περίπου 70.000 εκπαιδευτικούς.
Θεωρούμε, ωστόσο, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις, ή απουσία ρυθμίσεων στο νομοσχέδιο που θα δυσχεράνουν την αποκατάσταση της νομιμότητας και δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό συνθήκες ασυδοσίας. Γι’ αυτούς τους λόγους το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι θα πρέπει στο σχέδιο νόμου να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα:

  1. Η επανασύσταση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, για την οποία άλλωστε είχε δεσμευτεί η παρούσα πολιτική ηγεσία. Η λειτουργία της Διεύθυνσης είναι απαραίτητη, ώστε να υπάρχει συνολική εποπτεία του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης και να ελέγχεται η εφαρμογή της νομοθεσίας. Η σημερινή χαοτική κατάσταση που επικρατεί λόγω της διασποράς των αρμοδιοτήτων της εν λόγω Δ/νσης που καταργήθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  προκειμένου να αρθεί η εποπτεία του κράτους και να συνεχισθεί το όργιο της ανομίας στην ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Χωρίς μια κεντρική υπηρεσία που θα ελέγχει το χώρο με τη στενή συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. οι προσπάθειες για αποκατάσταση της νομιμότητας θα καταστούν εξαιρετικά δυσχερείς..
  2. Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της νομιμότητας της έκδοσης των τίτλων στα ιδιωτικά σχολεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Διευθυντή της ιδιωτικής σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής υπογράφει τους τίτλους και τις ενδοσχολικές διαδικασίες και εποπτεύει το εκπαιδευτικό προσωπικό. Με το καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα οι διευθυντές είτε είναι οι ίδιοι οι σχολάρχες, είτε άνθρωποι του εργοδότη, είτε (σε αρκετές περιπτώσεις) άπειροι, πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που υπογράφουν κάθε έγγραφο που θα τους χορηγήσει ο εργοδότης με αποτέλεσμα να οξύνονται τα περιστατικά ανομίας. Είναι, επομένως, αναγκαίο η επιλογή των διευθυντών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων και η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών..
  3. Με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο καταργείται η αξιολόγηση που προέβλεπε το υπ. αριθμ. 152/2013 Προεδρικό Διάταγμα και η οποία, με βάση την εκτίμηση της Ομοσπονδίας, ήταν αντιεπιστημονική και είχε τιμωρητικό χαρακτήρα. Πέρα όμως από την αξιολόγηση αυτή, σε πολλά ιδιωτικά σχολεία εφαρμόζονται εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης που δεν έχουν ουδεμία πιστοποίηση και επιστημονική εγκυρότητα, δεν ελέγχονται από κανένα αρμόδιο εποπτικό θεσμό της πολιτείας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται έντεχνα ως μηχανισμός εκδίωξης «ανεπιθύμητων» εκπαιδευτικών. Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινιστεί στο νομοσχέδιο ότι στα ιδιωτικά σχολεία δεν μπορεί να εφαρμόζεται καμιά «εσωτερική» και κατ’ ουσίανπαράνομη και εκδικητική αξιολογική διαδικασία από τον ιδιοκτήτη, ή άνθρωπο του ιδιοκτήτη.
  4. Σχετικά με τα ξένα σχολεία θα πρέπει να υπάρξουν δύο προβλέψεις: Α. Έλεγχος των κτηριακών εγκαταστάσεων, της ασφαλιστικής και της φορολογικής ενημερότητας των ξένων σχολείων, όπως ακριβώς ισχύει και για τα υπόλοιπα ιδιωτικά σχολεία. Β. Διαχωρισμός των αμιγώς ξένων σχολείων (Α. που ακολουθούν κατά κύριο λόγο ξένο πρόγραμμα, Β. έχουν έδρα στο εξωτερικό) από τα σχολεία που ακολουθούν το επίσημο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Τα δεύτερα πρέπει να συγκαταλέγονται στα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία και να υπόκεινται ακριβώς στο ίδιο νομοθετικό καθεστώς. Εξυπακούεται ότι και τα αμιγώς ξένα σχολεία πρέπει να τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.
  5. Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει πογκρόμ  απολύσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών από διάφορα ιδιωτικά σχολεία (Ελληνογερμανική, Λακωνική, Ζηρίδη) κυρίως συνδικαλιστών, ή εκπαιδευτικών με μεγάλη προϋπηρεσία. Επειδή μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή θα ενταθούν οι εκδικητικές και στοχευμένες απολύσεις, θεωρούμε ότι πρέπει στο νομοσχέδιο να υπάρχει πρόβλεψη για έλεγχο των φετινών καταγγελιών σύμβασης. Επιπροσθέτως, ζητούμε να ληφθούν όλα τα μέτρα που προβλέπει η νομοθεσίαπροκειμένου να επιστρέψουν στα σχολεία τους όσοι εκπαιδευτικοί απολύθηκαν κι έχουν δικαιωθεί είτε με αποφάσεις δικαστικές, είτε διοικητικές και οι σχολάρχες παρανόμως αρνούνται να τους τοποθετήσουν στις θέσεις τους.

 

  • Για την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου για τις αργίες των φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας συνυπολογίζοντας την άποψη των πρωτοβάθμιων σωματείων που εργάζονται στα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θεωρεί ότι οι παράγραφοι 4 και 5του άρθρου 48 πρέπει να αντικατασταθούν ως ακολούθως, με βάση την νομοθεσία που ισχύει για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών βάσει της Υπουργικής Απόφασης Δ5/5000/4-11-1983 (ΦΕΚ 652, τ. B’ 16/11/1983), της οποίας η ισχύς επεκτάθηκε και για το χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  με την Υπουργική Απόφαση Δ5/3239/1-6-1989:
4.    Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζονται ως εξής:
Α. Διακοπών:
 Ι) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου
 ΙΙ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά
 Β. Αργιών:
Ι) όλες τις Κυριακές
ΙΙ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
ΙΙΙ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
IV)17η Νοεμβρίου
V) την Καθαρά Δευτέρα
VI) την 1η Μαΐου
VII) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
VIII) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ειδικά για τα φροντιστήρια οι διακοπές του Πάσχα δύναται να περιοριστούν από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη μετά το Πάσχα.

  1. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος  τους των αντιστοίχων ημερών. Σε περίπτωση κατά εξαίρεση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις ημέρες 04-01 και 05-01 εκάστου έτους οι αντίστοιχες αποδοχές  των εργαζομένων προσαυξάνονται κατά τον νόμο. Σε περίπτωση κατά εξαίρεση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές οι αντίστοιχες αποδοχές  των εργαζομένων προσαυξάνονται κατά τον νόμο.

 

  • Για το ζήτημα της νόμιμης εργασίας στα ιδιωτικά σχολεία σε δράσεις εκτός ωρολογίου προγράμματος:

Το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ εκτιμά τα ακόλουθα: Η Υπουργική Απόφαση Κουράκη και όσα προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο, που απαιτούν τη δήλωση των εκτός ωρολογίου προγράμματος δράσεων των ιδιωτικών σχολείων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και το χαρακτηρισμό των ωρών απασχόλησης των εκπαιδευτικών ως ωρών διοριστηρίου που θα προσμετρώνται στην προϋπηρεσία, αποτελούν θετικές ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση. Για τους εργαζόμενους που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα δεν θα πρέπει να απαγορεύεται να απασχολούνται είτε σε δράσεις που δεν απαιτούν συγκεκριμένα τυπικά προσόντα, είτε σε άλλες δομές που μπορεί να στεγάσει ένα ιδιωτικό σχολείο σύμφωνα με όσα προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Θ6 της παραγράφου Θ του ν.4093/2012 (Α΄ 222). Η ΟΙΕΛΕ θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση με συγκεκριμένες προτάσεις, είναι ωστόσο αυτονόητο ότι η εφαρμογή της νομιμότητας βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Το ΔΣ επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Ομοσπονδίας ότι στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ενός σχολείου δεν είναι δυνατόν να απασχολούνται εργαζόμενοι που δεν έχουν τη νόμιμη δυνατότητα εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, διότι σε διαφορετική περίπτωση ανοίγει ο ασκός του Αιόλου με τεράστιους κινδύνους για τον κλάδο και για τους μαθητές και ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα των σχολαρχών, οι οποίοι επιδιώκουν συστηματικά να εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία άνθρωποι χωρίς προσόντα που χρησιμεύουν ως ευάλωτο εργασιακά προσωπικό.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img