Πλήρωσε τη συνδρομή σου στο σωματείο μέσω e-banking

  1. Το παρόν αφορά τους χρήστες e-banking. To IBAN του ΣΙΕΛ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) είναι ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 5401720390005039094337650 και AP. ΛOΓAPIAΣMOY ΣIEΛ TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ: 5039094337650
  1. Η Συνδρομή μπορεί να καταβληθεί και στην τράπεζα, στον αριθμό λογαριασμού του ΣΙΕΛ, με Ονοματεπώνυμο καταθέτη και στην αιτιολογία τη λέξη ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ……………
  1. Πριν την κατάθεση να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία για να ενημερωθείτε για το ύψος της Συνδρομής σας.
  1. Μετά την κατάθεση ενημερώνετε τηλεφωνικά ή με email τη Γραμματεία στα τηλ. 2105230819, 2105238148 και στο email sielathinas@gmail.com προκειμένου να εκδοθεί η απόδειξή σας.
  1. Η απόδειξη αυτή θα σας αποστέλλεται μέσω email ή μπορείτε να την παραλάβετε αυτοπροσώπως.
  1. Την Κάρτα μέλους ΟΙΕΛΕ-ΣΙΕΛ για τα Θέατρα-Κινηματογράφους-Βιβλιοπωλεία και Εκδοτικούς οίκους θα την παραλαμβάνετε από τα γραφεία της ΟΙΕΛΕ ή από εκπροσώπους μας σε σχολεία ή κατά τη διάρκεια των εκλογών.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση εγγραφής του Συλλόγου.