ΑρχικήΑνακοινώσειςΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΙΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΙΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΔΙΕΚ-ΣΔΕ)

- Advertisement -spot_img

Το ΣΙΕΛ Αχαΐας απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κ. Γ. Βούτσινο και τον Πρόεδρο του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Κ. Δέρβο για την καταβολή αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών των εκπαιδευτικών κατά την περίοδο αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις δομές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΔΙΕΚ και ΣΔΕ):

Αξιότιμοι κ.κ. Βούτσινε και Δέρβο,
θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
Α) Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα
14/04/2020 (ΦΕΚ 13 Απριλίου 2020, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 84, άρθρο 37)
ορίζει πως «οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές των
απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
καταβάλλονται κανονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» (παράγραφος 1)
και πως «[…] η προκαλούμενη δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαρύνει
τις πιστώσεις των αντίστοιχων έργων» (παράγραφος 2).
Ειδικά για του εκπαιδευτικούς των Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) που απασχολούνται με
συμβάσεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ερωτάστε:
Θα καταβληθούν οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές για την περίοδο από 10 Μαρτίου
(ή από 5 Μαρτίου σε περιοχές όπως ο Νομός Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου) που
ανεστάλη η λειτουργία των δομών έως την επίσημη έναρξη διδασκαλίας
μαθημάτων (με τηλε-εκπαίδευση ή μη) βάσει των ωρολόγιων προγραμμάτων και
των αναθέσεων διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς, όπως συμβαίνει σε όλες τις
υπόλοιπες δημόσιες δομές (πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ Τουρισμού);
Ή το άρθρο της ΠΝΠ απλώς μας ενημερώνει πως θα υπάρξει αμοιβή και καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας που θα
αναπληρωθούν κάπου στο «μέλλον» (με δια ζώσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
και μόνο για αυτές;
Γνωρίζετε τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι συναδέλφισσες και οι
συνάδελφοί μας και ιδιαίτερα όσες και όσοι εργάζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγo στα ΔΙΕΚ; Γνωρίζετε ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων μας καλείται να
επιβιώσει με πενιχρό ή και καθόλου εισόδημα; Οι εκπαιδευτικοί το γνωρίζουμε πολύ
καλά!
Θα απαντήσετε έστω και με ενάμιση μήνα καθυστέρηση;

Ειδικά για του εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) που
απασχολούνται με συμβάσεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ερωτάστε:
Θα καταβληθούν οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές για την περίοδο από 10 Μαρτίου
(ή από 5 Μαρτίου σε περιοχές όπως ο Νομός Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου) που
ανεστάλη η λειτουργία των δομών έως την επίσημη έναρξη διδασκαλίας
μαθημάτων (με τηλε-εκπαίδευση ή μη) βάσει των ωρολόγιων προγραμμάτων και
των αναθέσεων διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς, όπως συμβαίνει σε όλες τις
υπόλοιπες δημόσιες δομές (πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ Τουρισμού);
Ή το άρθρο της ΠΝΠ απλώς μας ενημερώνει πως θα υπάρξει αμοιβή και καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας που θα
αναπληρωθούν κάπου στο «μέλλον» (με δια ζώσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
και μόνο για αυτές;
Γνωρίζετε τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι συναδέλφισσες και οι
συνάδελφοί μας και ιδιαίτερα όσες και όσοι εργάζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγω στα ΣΔΕ; Γνωρίζετε ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων μας καλείται να
επιβιώσει με πενιχρό ή και καθόλου εισόδημα; Οι εκπαιδευτικοί το γνωρίζουμε πολύ
καλά!
Κατοχυρώνεται η προϋπηρεσία των συναδέλφων που απασχολούνται στα ΣΔΕ
(δομή τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) όπως αντίστοιχα συμβαίνει για τους
συναδέλφους άλλων δημόσιων δομών (αναπληρωτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του ΥΠΕΠΘ);
Θα απαντήσετε έστω και με ενάμιση μήνα καθυστέρηση;
Γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες της αγωνίας και της αγανάκτησης των
συναδέλφων από τη Δυτική Ελλάδα αλλά και συναδέλφων από όλη την Ελλάδα
που έρχονται σε επικοινωνία με το σωματείο μας, σχετικά με την άρνηση του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της κυβέρνησης, να
δεσμευτούν για την καταβολή των αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών
έναντι των χιλιάδων εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ και ΣΔΕ, για την περίοδο όπου στις
δομές δεν πραγματοποιείται δια ζώσης εκπαίδευση. Είναι τεράστια η πολιτική
σας ευθύνη να εξακολουθείτε να αφήνετε απλήρωτους και χωρίς καταβολή
αμοιβών για την τρέχουσα περίοδο χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Ούτε και μπορείτε
να κρύβεστε -μέσω διαρροών που διακινούν διάφοροι καλοθελητές- πίσω από το
επιχείρημα ότι «θα πληρωθούμε όταν και όποτε κάνουμε τις αναπληρώσεις».
Μπορείτε να υπολογίσετε βάσει των αναθέσεων τις ώρες εβδομαδιαίας εργασίας
που θα αντιστοιχούσαν σε κάθε συναδέλφισσα/συνάδελφο αν λειτουργούσαν οι
δομές και να καταβάλλετε αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές, όπως άλλωστε
κάνουν όλες οι άλλες δημόσιες δομές για τους ωρομίσθιους και αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς. Στείλτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παραλάβετε
επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις συμβάσεις εαρινού εξαμήνου των
συναδέλφων που εργαζόμαστε στα ΔΙΕΚ. Τι περιμένετε; Το «ψηφιακό άλμα»
υφίσταται μόνο για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών και δεν υπάρχει όταν
πρόκειται για τις υποχρεώσεις του εργοδότη-ΙΝΕΔΙΒΙΜ; Δεν επαιτούμε για
εφάπαξ επιδόματα. Υπερασπιζόμαστε τη δουλειά μας και τις συμβάσεις μας. Θα
δεσμευτείτε επιτέλους για την αμοιβή μας με βάση τα ωρολόγια προγράμματα
(όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες δημόσιες δομές για τους ωρομίσθιους και
αναπληρωτές σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ
Τουρισμού) και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για όλη
τη διάρκεια της περιόδου που δεν πραγματοποιείται δια ζώσης εκπαίδευση στις
δομές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ;
Β) Ο Σύλλογός μας έχει αποστείλει επανειλημμένως επιστολές σε εσάς στις
09/03/2020 (Αρ. Πρωτοκόλλου ΥΠΕΠΘ: 35033/10-03-2020) , στις 10/03/2020
(Αρ. Πρωτοκόλλου ΥΠΕΠΘ: 35793/11-03-2020) και στις 23/03/2020 (Αρ.
Πρωτοκόλλου ΥΠΕΠΘ: 39968/23-03-2020), στα κεντρικά πρωτόκολλα του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΥΠΕΠΘ, θέτοντας το ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες
εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ. Από εσάς καμιά επίσημη απάντηση. Καμιά
ανακοίνωση. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
και ο λαός, είστε έκθετοι στη συνείδηση χιλιάδων συναδέλφων αλλά και των
χιλιάδων σπουδαστών και μαθητών μας. Θα τοποθετηθείτε έστω και με ενάμιση
μήνα καθυστέρηση;
Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι αγνοείτε τις εκατοντάδες αναφορές επί του
θέματος στα Μέσα Μαζική Ενημέρωσης, τα ψηφίσματα συμπαράστασης στους
εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ και ΣΔΕ από Σωματεία εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμια
σωματεία, κατά τόπους ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ) και τις επερωτήσεις που έχουν γίνει στη
Βουλή.
Γ) Οι εκπαιδευτικοί στις δομές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ επιτελούμε έργο υπεράσπισης του
θεσμού της εκπαίδευσης ενηλίκων, κρατώντας με μεγάλες θυσίες ζωντανό το
θεσμό της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δουλεύουμε
για μεγάλα χρονικά διαστήματα απλήρωτοι, διανύοντας καθημερινά δεκάδες έως
και εκατοντάδες χιλιόμετρα για να συμπληρώσουμε ωράριο στις διάφορες δομές,
καλύπτουμε με προσωπική οικονομική επιβάρυνση τις ανεπάρκειες των δομών
σε παντός τύπου υλικά που είναι αναγκαία για την εκπαιδευτική διαδικασία,
επιβαρυνόμαστε οικονομικά για τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική μας
εξέλιξη (σεμινάρια, μεταπτυχιακά κ.λπ). Ο κοινωνικός μας ρόλος αναγνωρίζεται
καθημερινά από τις τοπικές κοινωνίες (όχι όμως από εσάς), καθώς διδάσκουμε
σε δομές που φοιτούν σπουδαστές που ανήκουν στην εργατική τάξη, στα φτωχά
λαϊκά στρώματα και κυρίως στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια
άνεργοι, αποφυλακισθέντες, φυλακισμένοι, Ρομά). Δεδομένων αυτών, η στάση
της πολιτικής ηγεσίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του Υπουργείου απέναντί μας, αποτελεί
προσβολή στο λειτούργημα του εκπαιδευτικού, στην αξιοπρέπειά μας, στους
σπουδαστές και στους μαθητές μας. Αποτελεί πλήγμα για το δημόσια χαρακτήρα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβάλει στην υποβάθμισή
της, λειτουργώντας αντικειμενικά προς όφελος των επιχειρηματικών
συμφερόντων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ομίλων (ιδιωτικά ΙΕΚ). Άλλωστε,
την ίδια στιγμή που αδιαφορεί η κυβέρνηση και το υπουργείο παιδείας για το τι
θα γίνει με την επιβίωση των χιλιάδων εκπαιδευτικών των ΔΙΕΚ και ΣΔΕ, δίνει
110 εκατομμύρια ευρώ «δώρο» στα ιδιωτικά ΚΕΚ για εικονικά σεμινάρια
(voucher).
Δ) Για πάνω από ένα μήνα οι δομές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τελούν σε αναστολή της δια
ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς από τη μεριά σας να υπάρχει έστω
μέριμνα για την έναρξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει στις
υπόλοιπες δημόσιες δομές της τυπικής (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) και μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ ΟΑΕΔ,
ΙΕΚ Τουρισμού), στις οποίες σταδιακά αναπτύσσεται.
Οι εκπαιδευτές των δομών των ΔΙΕΚ και ΣΔΕ, διαθέτουν υψηλού επιπέδου
μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία τους επιτρέπει να
ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες στις ανάγκες της σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Εσείς, δεν θέλετε να το δείτε. Επίσης, δεν
παραβλέπουμε και μας απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχουν ειδικές κατηγορίες
δομών στις οποίες η εφαρμογή τηλε-εκπαίδευσης είναι σχεδόν αδύνατη (όπως
στην περίπτωση των ΣΔΕ σωφρονιστικών καταστημάτων και των ΣΔΕ με
μαθητές Ρομά). Επιπλέον, μας προβληματίζει η κοινωνική ανισότητα που
χαρακτηρίζει τη διαδικασία της τηλε-εκπαίδευσης, καθώς ένα μεγάλο τμήμα των
σπουδαστών και μαθητών μας αδυνατεί για λόγους οικονομικούς να έχει
πρόσβαση στις υποδομές που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε εξ αποστάσεως
μαθήματα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου). Τι
έχετε κάνει για όλα τα παραπάνω; Τι προτίθεστε να κάνετε; Θα τοποθετηθείτε;
Ε) Παρά το γεγονός ότι ένα τμήμα των συναδέλφων μας εξοφλήθηκε με
καθυστέρηση σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ, σε μεγάλη μερίδα των συναδέλφων στα ΔΙΕΚ δεν
έχουν καταβληθεί οι αμοιβές τους χειμερινού εξαμήνου, ενώ οι εκπαιδευτικοί των
ΣΔΕ πληρώθηκαν μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο. Πότε θα εξοφληθούν οι
συναδέλφισσες και οι συνάδελφοί μας; Πότε θα πάψει ο απαράδεκτος
χαρακτήρας της «σύμβασης έργου» που θέτει τους συναδέλφους σε καθεστώς
ομηρίας, χωρίς μηνιαία καταβολή των αμοιβών και χωρίς την κατοχύρωση των
εργασιακών δικαιωμάτων μας (κανονικές άδειες, άδειες εγκυμοσύνης κ.λπ); Αν
το κράτος ως εργοδότης συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τρόπο στους εργαζόμενους,
νομιμοποιώντας τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, εφαρμόζει αντικειμενικά
αντεργατική πολιτική δίνοντας το παράδειγμα στους εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα και νομιμοποιώντας την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και
της εργατικής νομοθεσίας.
Στη βάση των παραπάνω σημείων, κοινή απαίτηση της συντριπτικής
πλειοψηφίας των συναδέλφων είναι:
1. Η άμεση εξόφληση του συνόλου των δεδουλευμένων του χειμερινού εξαμήνου
σε όσους εκπαιδευτές δεν έχουν καταβληθεί, καθώς και των ασφαλιστικών
εισφορών των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (πιστοποιημένων και μη) και ΣΔΕ.
2. Η καταβολή αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών για όλο το διάστημα που
τελούν οι δομές σε «απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας», ανεξάρτητα
από το αν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μαθήματα. Σε αυτές τις δύσκολες
συνθήκες απαιτείται η έγκαιρη μηνιαία καταβολή αμοιβών και ασφαλιστικών
εισφορών για να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια οι συνάδελφοι.
3. Να μην τεθεί σε κίνδυνο η ένταξη των συναδελφισσών/συναδέλφων στο
ταμείο ανεργίας, κάτι που εξαρτάται από την έγκαιρη καταβολή του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον Οκτώβριο και
μέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους.
4. Η ισότιμη πρόσβαση εκπαιδευτικών και σπουδαστών στη δημόσια εκπαίδευση.
Εξασφάλιση των τεχνικών προϋποθέσεων και τους απαιτούμενου εξοπλισμού
για την διενέργεια σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης σε όλους τους
εκπαιδευτικούς και σπουδαστές ανεξαιρέτως.
5. Να καταργηθεί ο απαράδεκτος χαρακτήρας της «σύμβασης έργου». Σύμβαση
με όλα τα εργασιακά δικαιώματα (μηνιαία καταβολή αμοιβών, κανονικές άδειες,
άδειες ασθενείας και εγκυμοσύνης κ.λπ)
6. Για το διάστημα της επιδημιολογικής κρίσης να καταβληθεί έκτακτη
οικονομική ενίσχυση στο σύνολο των μισθωτών (πέραν των αμοιβών από την
εργασία τους) και των άνεργων. Να φορολογηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Να
μην πληρώσουν και αυτή την κρίση οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά
στρώματα.
Αναμένουμε την απάντησή σας στο έγγραφό μας, την δημόσια τοποθέτησή σας,
καθώς και τις ενέργειές σας.
Για το Δ.Σ του ΣΙΕΛ Αχαΐας
     Ο Πρόεδρος                                       Ο Γραμματέας
Ζησιμόπουλος Γιάννης                      Ηλιόπουλος Ηλίας

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img