ΑρχικήΑνακοινώσειςΕπιτέλους τέλος στην δήθεν εποχικότητα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών βάζει το...

Επιτέλους τέλος στην δήθεν εποχικότητα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών βάζει το Υπουργείο Εργασίας μετά από ισχυρές πιέσεις της Ομοσπονδίας

- Advertisement -spot_img

Ξεκάθαρη απάντηση σε αίτημα της ΟΙΕΛΕ σχετικά με την δήθεν εποχικότητα των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών έδωσε η Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Το έγγραφο αυτό εκδόθηκε μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΟΙΕΛΕ και την ισχυρή πίεση που ασκήθηκε στην Γενική Γραμματεία και στο Υπουργείο από τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας.

Στην απάντηση που υπογράφει η Γενική Γραμματέας Εργασίας κ. Στρατινάκη αναφέρεται ότι τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για τον κορονοϊό σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν την υφιστάμενη εργασιακή σχέση των εργαζομένων. Με βάση το ίδιο έγγραφο, γίνεται δεκτό ότι για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης υπάρχει δέσμευση τήρησης του συνόλου του χρόνου με την εξαίρεση της ύπαρξης σπουδαίου λόγου. Αναφέρουμε εδώ ότι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση εργασίας χωρίς να τηρήσει κάποια προθεσμία.

Επομένως, καμία νόμιμη επίκληση οιασδήποτε εποχικότητας δεν μπορεί να γίνει από τους εργοδότες, οι οποίοι οφείλουν να σέβονται τη σύμβαση εργασίας για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της.

Ωστόσο, εκκρεμεί η υλοποίηση των υποσχέσεων για κρίσιμα ζητήματα που έδωσε στη συνάντησή της με την ΟΙΕΛΕ η Γ.Γ. Εργασίας, όπως για το κεφαλαιώδες ζήτημα των ενσήμων και της καταβολής του επιδόματος ανεργίας, της αδήλωτης εργασίας, του 60λεπτου, της αντιμετώπισης μεσαιωνικών εργασιακών πρακτικών στους συγκεκριμένους χώρους. Η Ομοσπονδία σύντομα θα επανέλθει για τα θέματα αυτά με κάθε νόμιμο μέσο, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img