ΑρχικήΑνακοινώσειςΦτάνει πια! Κρίσιμη πρωτοβουλία της ΟΙΕΛΕ για την καταπολέμηση της εκτεταμένης παρανομίας...

Φτάνει πια! Κρίσιμη πρωτοβουλία της ΟΙΕΛΕ για την καταπολέμηση της εκτεταμένης παρανομίας στο χώρο των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών: καταθέτουμε δημόσια τρεις προτάσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας και στα πολιτικά κόμματα

- Advertisement -spot_img

Με σημερινή της παρέμβαση η ΟΙΕΛΕ καταθέτει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τρεις προτάσεις για την καταπολέμηση του διαχρονικού χάους ανομίας στο χώρο των Φροντιστηρίων και των κέντρων Ξένων Γλωσσών. Οι προτάσεις αυτές κοινοποιούνται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης με επιστολές στους επικεφαλής των κομμάτων και πρόταση συνάντησης με το ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Αφορμή για την κατάθεση της πρότασης είναι η γιγάντωση της ήδη οξυμένης εργασιακής εκμετάλλευσης στους χώρους αυτούς (υπολογίζεται ότι η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία ξεπερνά το 40%) αλλά και η καταδολίευση του δημόσιου συμφέροντος από μεγάλο αριθμό των ιδιοκτητών τους την περίοδο της πανδημίας. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι την περίοδο του λοκντάουν χιλιάδες φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών προχώρησαν σε εικονική αναστολή, αν και λειτουργούσαν «μυστικά» μέσω τηλεκπαίδευσης, ώστε αφενός μεν να μην καταβάλλουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, αφετέρου δε να εισπράττουν κανονικά δίδακτρα και τα όποια κρατικά οφέλη δόθηκαν σε κλειστές επιχειρήσεις! Επρόκειτο δηλαδή για μια τριπλή ληστεία με θύματα εργαζόμενους, γονείς και τα δημόσια ταμεία! Ανάλογα φαινόμενα διαπιστώθηκαν και στην περίοδο της πρόσφατης κακοκαιρίας και την κήρυξη διήμερης γενικής αργίας με τους επιτήδειους να την αγνοούν κάνοντας διαδικτυακό μάθημα και «κερδίζοντας» την μη καταβολή των εργοδοτικών εισφορών για το συγκεκριμένο διήμερο.

Είναι κοινό μυστικό στο χώρο της εκπαίδευσης ότι η «μαύρη» εργασία είναι κανόνας και ότι ελάχιστοι εργοδότες τηρούν τα νόμιμα. Δυστυχώς λίγα πράγματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα η ΟΙΕΛΕ καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει τρεις προτάσεις (η μία από αυτές κάνει λόγο για την εφαρμογή ανενεργής, εδώ και 3,5  χρόνια, διάταξης νόμου!), ώστε να μπει μια τάξη στο άναρχο τοπίο των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών:

  1. Την άμεση λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4547/2018, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

 

«α Για τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων και της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της καταπολέμησης της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρίζονται τα στοιχεία του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων (….)

 

β) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους:

 

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, και ο διδάσκων/καθηγητής,

 

ββ) τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος των μαθητών ανά τάξη γυμνασίου/λυκείου και ανά ομάδα προσανατολισμού της Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ, τον Α.Φ.Μ., την ειδικότητα και το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (ώρες διδασκαλίας ανά τμήμα /τάξη και μάθημα) των διδασκόντων.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

 

Είναι σημαντικό να τεθεί εδώ το ζήτημα, στην περίπτωση εφαρμογής της πλατφόρμας, της παραμετροποίησης της λειτουργίας της, ώστε να μην αποδέχεται παράνομα στοιχεία (ωρομίσθιο κάτω από το νόμιμο, ωράριο που δεν θα δέχεται ως βάση το 45λεπτο και θα παρουσιάζεται με τη μορφή δεκαδικού, πχ 21,5 ώρες, κ.λπ.)

 

 

  1. Την αναδιατύπωση της περίπτωσης κδ του άρθρου 2 (Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης) της Υ.Α. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 που υπογράφουν η Υπουργός και η Υφυπουργός Παιδείας, ώστε να είναι σαφείς οι περιπτώσεις παραβάσεων των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που ελέγχουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η περίπτωση αναφέρει το εξής:

 

κδ. (Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης) Ελέγχουν τα φροντιστήρια και επιβάλλουν κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους σε περιπτώσεις παραβάσεων

 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι εξαιρετικά αόριστη, με αποτέλεσμα σε πρόσφατες καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να επικοινωνούν μαζί μας στελέχη των Διευθύνσεων αυτών και να μας αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι παραβάσεις που καλούνται να εξετάσουν!

 

  1. Τη θεσμοθέτηση, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του χώρου της εκπαίδευσης, κοινού σώματος πιστοποιημένων επιθεωρητών του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Παιδείας για τον έλεγχο ιδιωτικών μονάδων εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η ίδρυση ενός τέτοιου σώματος είχε συζητηθεί και στο παρελθόν σε συσκέψεις στελεχών των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, ενώ είναι γνωστό πως τέτοιοι εποπτικοί θεσμοί λειτουργούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Θεωρούμε ότι η εκκίνηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και από ένα εποπτικό σώμα αντίστοιχο των ευρωπαϊκών θα αποτελέσει την εκκίνηση της κάθαρσης για έναν βαρύτατα παραβατικό χώρο. Ήρθε η ώρα και για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδείξουν ότι θέλουν την κάθαρση στο συγκεκριμένο χώρο και ότι έχουν τη διάθεση να συγκρουστούν με τα πανίσχυρα λόμπι των φροντιστηριαρχών που έχουν απλωμένα τα πλοκάμια τους στο πολιτικό σύστημα.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img