ΑρχικήΑνακοινώσειςΓ. Μελισσάρης: Δυσμενέστατες για τους εκπαιδευτικούς οι νέες ρυθμίσεις για τις άδειες...

Γ. Μελισσάρης: Δυσμενέστατες για τους εκπαιδευτικούς οι νέες ρυθμίσεις για τις άδειες ειδικού σκοπού

- Advertisement -spot_img

Άδικες και δυσμενείς είναι, σύμφωνα με την άποψη του νομικού παραστάτη της ΟΙΕΛΕ Γιώργου Μελισσάρη, οι προς ψήφιση τροπολογίες για τις άδειες ειδικού σκοπού. Παραθέτουμε το κείμενο προς ενημέρωση των συναδέλφων:

«Mε τροπολογίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας, σε συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης (για το δίκαιο του ανταγωνισμού), καθορίζεται το νέο πλαίσιο των αδειών των εργαζομένων, αφ’ ενός των γονέων τέκνων που νοσούν και αφ’ ετέρου των νοσούντων εργαζομένων. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες σύντομα θα γίνουν νόμος του κράτους, αλλάζει άρδην το σχετικό καθεστώς, τόσο σε σχέση με τις ημέρες απουσίας (ορίζεται πλέον ότι η νέα ειδική άδεια θα έχει ισχύ μόνο έως πέντε εργασίμων ημερών) όσο και με το ύψος των σχετικών αποδοχών των εργαζομένων (για μεν την ειδική άδεια απουσίας γονέων στον ιδιωτικό τομέα, θα λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες καταβάλλεται από εργοδότη και τέταρτη (4η) ημέρα από τον e-ΕΦΚΑ, για δε την ειδική άδεια λόγω νόσησης των ίδιων θα λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από το πλαίσιο των αδειών ασθενείας).

Το πλαίσιο αυτό όμως περιλαμβάνει δυσμενείς ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς, στα εξής σημεία:

Α. Προβλέπεται ρητά, τόσο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ότι εφόσον ένας εκ των γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως αν απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Μ’άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να λάβει την άδεια αυτή αλλά μόνο ο/η σύζυγός του (εφόσον ο τελευταίος δεν απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας).

Β. Οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται των διευκολύνσεων που παρέχονται στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους σε περίπτωση που το τέκνο συνεχίζει να νοσεί μετά τις πέντε ημέρες, δηλ.: α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος, β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως. Επισημαίνουμε ότι στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που το τέκνο συνεχίζει να νοσεί μετά το πενθήμερο, οπότε θεωρούμε ότι ο ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Γ. Εισάγεται πλέον και αυτό που είχε ανακοινωθεί προφορικά από το Υπουργείο Παιδείας, δηλ. η δυνατότητα του σχολείου να αξιώσει την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης από τον γονέα που λαμβάνει την ειδική άδεια λόγω νόσησης τέκνων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναφέρει ότι: «…εφόσον ο γονέας στον οποίο χορηγείται η άδεια είναι εκπαιδευτικός, αποφαίνεται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας με τηλεκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς στους οποίους χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 4.»

Με άλλα λόγια, εισάγεται μία δυσμενής διάκριση για τους εκπαιδευτικούς, κατά το διάστημα της απουσίας τους λόγω της λήψης της ειδικής άδειας νόσησης τέκνου, σε αντίθεση με τους λοιπούς υπαλλήλους για τους οποίους δεν υπάρχει παρόμοια ρύθμιση. Για άλλη μία φορά από τον εκπαιδευτικό κλάδο, στο όνομα του δόγματος της συνεχιζόμενης παροχής εκπαιδευτικού έργου κατά την πανδημία με οποιοδήποτε κόστος, αξιώνεται η υπερένταση της εργασίας και μάλιστα σε συνθήκες εξόχως δυσμενείς (αφού ο εκπαιδευτικός λαμβάνει την άδεια για τη φροντίδα του νοσούντος τέκνου του και όχι για αναψυχή). Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να απαιτηθεί από τους εκπαιδευτικούς η πλήρης εφαρμογή του άρθρ. 67 Ν.4808/2021 για την τηλεργασία, έτσι ώστε να αμβλυνθούν, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν, ειδικά την τελευταία διετία».

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img