ΑρχικήΑνακοινώσειςΜοριοδότηση εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση για τους Πίνακες Ειδικής Αγωγής

Μοριοδότηση εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση για τους Πίνακες Ειδικής Αγωγής

- Advertisement -spot_img

Με αφορμή πολλά ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με το άνοιγμα των Πινάκων Ειδικής Αγωγής για τις Προκηρύξεις 1EA/2022, 2EA/2022, 3EA/2022, 4EA/2022, 5EA/2022 του ΑΣΕΠ, ενημερώνουμε για τα εξής:

Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί στην ιδιωτική εκπαίδετση προσμετράται κανονικά και για τους Πίνακες Ειδικής Αγωγής βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. ζ του άρθρου 61 του Ν. 4589/2019:

« ζ) Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον:

αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας και

ββ) έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό. Δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης, καθώς και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απολύονται για τους λόγους των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄ 244). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τους οποίους προσμετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, δεν διορίζονται αν κατά το χρόνο του διορισμού δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη. »

Τέλος, πρέπει εδώ να τονιστεί ότι δυστυχώς δεν προσμετράται στον ΑΣΕΠ η προϋπηρεσία συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν δυνάμει μονοετών συμβάσεων σε θέση δασκάλων σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, κάποιοι εκ των οποίων εξακολουθούν να υπηρετούν στην ιδιωτική εκπαίδευση βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013. Η ΟΙΕΛΕ έχει ως πάγιο αίτημα την αποκατάσταση της αδικίας αυτής και θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img