ΑρχικήΜισθολογικάΙδιωτικά ΣχολείαΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ

- Advertisement -spot_img

                                                    ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ                               

  30-01-2018

 • Σύμφωνα με το (ν.4354/2015 αρθ. 9 παρ1), από 1/1/2016 ισχύει το Νέο μισθολόγιο με 19 Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας. Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης έκαναν κατάταξη με βάση την προϋπηρεσία που είχε διανύσει ο κάθε εκπαιδευτικός μέχρι τις 31-12-2015.
 • Στην κατάταξη μέτρησε και όποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είχε αναγνωριστεί ως συναφές με το διδακτικό αντικείμενο από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Σε περίπτωση που κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είχε κατατεθεί για αναγνώριση συνάφειας πριν τις 31-12-2015, αλλά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν είχε συνεδριάσει για να το αναγνωρίσει, έχει ληφθεί υπόψη για την κατάταξη, αρκεί βέβαια να αναγνωριστεί ως συναφές έστω και μεταγενέστερα.
  Το μεταπτυχιακό προωθεί τον εκπαιδευτικό κατά 2 ΜΚ, ενώ το διδακτορικό κατά 6 ΜΚ.

Αν υπάρχει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, μετράει μόνο το διδακτορικό (ν.4354/2015 αρθ. 9 παρ3α).

 • Αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό. Δηλαδή για το μισθό μετράει μόνο το ΜΚ και όχι ο βαθμός μας.
 • Τα ΜΚ αλλάζουν κάθε 2 χρόνια. Εάν στην κατάταξη που έγινε στις 31-12-2015 υπάρχει πλεονάζων χρόνος(π.χ. αν κάποιος είχε 1 έτος και 4 μήνες προϋπηρεσία, το επόμενο ΜΚ θα το πάρει σε 8 μήνες οι οποίοι μετράνε από τον Ιανουάριο 2018. Συνεπώς στο παράδειγμά μας θα αλλάξει ΜΚ το Σεπτέμβριο 2018). Αυτό γίνεται, διότι σύμφωνα με το (ν.4354/2015 αρθρο 26 παρ2) μετά τη Μισθολογική κατάταξη της 31-12-2015, η μισθολογική εξέλιξη όλων των Εκπαιδευτικών αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Δηλαδή ο νόμος (ν.4354/2015) για το Νέο Μισθολόγιο προβλέπει ότι η Μισθολογική εξέλιξη «ξαναπαγώνει» για 2 χρόνια (από 01-01-2016 – 31-12-2017). Από 01-01-2018 η Μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις( ν.4354/2015 αρθ. 11, παρ.1β) συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου (ν.4354/2015) μέχρι 31-12-2017.
 • Οι Μισθολογικές διαφορές(ν.4354/2015 αρθ. 27, παρ.1 & παρ.2) που προκύπτουν από την επανακατάταξη των Εκπαιδευτικών και το ξεπάγωμα της Βαθμολογικής εξέλιξης δεν θα αποδοθούν άμεσα (δηλαδή από 01-01-2016), αλλά σε βάθος τετραετίας. Το Σύνολο της διαφοράς που προκύπτει θα το πάρουμε μετά από 4 χρόνια δηλαδή την 01-01-2019.

Συνεπώς αν με το νέο μισθολόγιο προκύπτει μείωση στο μισθό μας, ο μισθός θα παραμείνει ο ίδιος και η διαφορά θα καταβάλλεται ως «προσωπική διαφορά».

Αύξηση θα ξαναπάρουμε όταν φτάσουμε σε ΜΚ στο οποίο αντιστοιχεί υψηλότερος μισθός.
Αν με το νέο μισθολόγιο προκύπτει αύξηση στο μισθό μας, αυτή θα καταβληθεί σε βάθος τετραετίας(25% κάθε χρόνο, ξεκινώντας από την 01-01-2016).

 • Τα επιδόματα για τα παιδιά(ν.4354/2015 αρθρο 15 παρ1) μένουν τα ίδια (50€ για ένα παιδί-70€ για δύο-120€ για τρία-170€ για τέσσερα και προσαυξάνεται κατά 70€ για κάθε επιπλέον παιδί).
 • Τα επιδόματα θέσης ευθύνης (ν.4354/2015 αρθρο 16 παρ1 βδ, βστ, βζ, βη) διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διευθυντές Λυκείων με λιγότερα από 6 τμήματα: 300€

Διευθυντές Λυκείων με τουλάχιστον 6 τμήματα: 350€

Διευθυντές Γυμνασίων με λιγότερα από 9 τμήματα: 250€

Διευθυντές Γυμνασίων με τουλάχιστον 9 τμήματα: 300€

Διευθυντές Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων  με λιγότερα από 9 τμήματα: 250€

Διευθυντές Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών με τουλάχιστον 9 τμήματα: 300€

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων: 150€

Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων: 100€

Προιστάμενοι Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών: 100€

 • Κάθε υπερωριακή ώρα διδασκαλίας αμείβεται με 10€ (μεικτά) και για μέχρι 20 ώρες μηνιαίως.

 

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ(Από 01-01-2016 ν.4354/2015)

ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕ ΤΕ
0-2 ΜΚ1 1092 1037
2-4 ΜΚ2 1151 1092
4-6 ΜΚ3 1210 1147
6-8 ΜΚ4 1269 1202
8-10 ΜΚ5 1328 1257
10-12 ΜΚ6 1387 1312
12-14 ΜΚ7 1446 1367
14-16 ΜΚ8 1505 1422
16-18 ΜΚ9 1564 1477
18-20 ΜΚ10 1623 1532
20-22 ΜΚ11 1682 1587
22-24 ΜΚ12 1741 1642
24-26 ΜΚ13 1800 1697
26-28 ΜΚ14 1859 1752
28-30 ΜΚ15 1918 1807
30-32 ΜΚ16 1977 1862
32-34 ΜΚ17 2036 1917
34-36 ΜΚ18 2095 1972
36-38 ΜΚ19 2154 2027

 

 

 • Εάν για παράδειγμα έως 31/12/2015 ήσουν με το Ενιαίο Μισθολόγιο(ν.4024/2011)

στο ΔΜΚ3 = 1466 Μεικτά,

Από 01-01-2016 εντάχθηκες στο ΜΚ9=1564 Μεικτά

Άρα δικαιούσαι αύξηση 1564-1466=98€, θα την πάρεις σε 4 δόσεις (98/4=24,5€ κάθε φορά)

Συνεπώς από 01-01-2016 πρέπει να πάρεις 1466€+24,5€=1490€ Μεικτά

Από 01-01-2017 πρέπει να πάρεις 1490€+24,5€=1515€ Μεικτά

Από 01-01-2018 πρέπει να πάρεις 1515€+24,5€=1539,5€ Μεικτά

Και από 01-01-2019 πρέπει να πάρεις 1539,5€+24,5€= 1564€ Μεικτά

Όταν φτάσεις να πάρεις το ΜΚ10 τότε θα πάρεις άλλα 59€ (ολόκληρο το ποσό)

 

Μείον τις Κρατήσεις

ΙΚΑ= -12,5%

ΕΤΕΑ=-3,5%

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης=

ΦΜΥ=

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ν.4024/2011)

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΚ0

ΕΤΗ/€

ΜΚ1

ΕΤΗ/€

ΜΚ2

ΕΤΗ/€

ΜΚ3

ΕΤΗ/€

ΜΚ4

ΕΤΗ/€

ΜΚ5

ΕΤΗ/€

ΜΚ6

ΕΤΗ/€

ΜΚ7

ΕΤΗ/€

ΜΚ8

ΕΤΗ/€

ΑΛΛΑΓΗ

ΜΚ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΤ 0-3 έτη Εώς 3

1092 €

  2 έτη
Ε 3-9 έτη 3-5

1201 €

5-7

1225 €

7-9

1250 €

Ανά διετία 4 έτη
Δ 9-15 έτη 9-11

1381 €

11-13

1409 €

13-15

1437 €

15-17

1466 €

Ανά διετία 4 έτη
Γ 15-21 έτη 15-17

1588 €

17-19

1620 €

19-21

1652 €

21-23

1685 €

23-25

1719 €

Ανά διετία 4 έτη
Β >21 έτη 21-24

1906 €

24-27

1944 €

27-30

1983 €

30-33

2023 €

33-36

2063 €

36-39

2104 €

39-42

2146 €

42-45

2189 €

45-48

2233 €

Ανά τριετία 6 έτη
Α Προϊστάμενοι 2097 € 2139€ 2182 € 2226 € 2271 € 2316 € 2362 € 2409 € Ανά τριετία  

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img