ΑρχικήΑνακοινώσειςΠερί αδειών ειδικού σκοπού για γονείς και της διαδικασίας χορήγησής τους σε...

Περί αδειών ειδικού σκοπού για γονείς και της διαδικασίας χορήγησής τους σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

- Advertisement -spot_img

Τις τελευταίες ημέρες έχουν κατατεθεί στην Ομοσπονδία ερωτήματα σχετικά με τις άδειες ειδικού σκοπού για γονείς και τις προϋποθέσεις χορήγησής τους σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Τα ισχύοντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι τα ακόλουθα:

  • Άδειες ειδικού σκοπού χορηγούνται σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνται και στους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα (Εγκύκλιος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ, ΑΠ 57932/Ν1/18-5-2020).
  • Η άδεια ειδικού σκοπού αφορά σε γονείς των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε κάποια εκπαιδευτική δομή. Ως εκ τούτου, οι άδειες δεν χορηγούνται σε εκπαιδευτικούς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  • Η άδεια ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων στο αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των κανονικών αδειών, δηλ. στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την αίτηση αυτή προσκομίζοντας δικαιολογητικά «για την ισχυροποίηση του αιτήματος».
  • Για την έγκριση του αιτήματος λαμβάνονται υπόψη, πέραν των δικαιολογητικών, οι «ιδιαίτερες και κρίσιμες συνθήκες της περιόδου». Για το λόγο αυτό «η αιτιολογία θα πρέπει να είναι ειδική και πλήρης με βάση τις πραγματικές ανάγκες τόσο της υπηρεσίας όσο και του/της ενδιαφερομένου/ης».
  • Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία, όπως η ηλικία των τέκνων, ο τρόπος και ο τόπος παροχής διδακτικού έργου, η ύπαρξη άλλου μέλους της οικογένειας στο σπίτι για τη φύλαξη τέκνων, όπως συζύγου που εργάζεται εξ αποστάσεως ή σε εταιρεία της οποίας η λειτουργία έχει ανασταλεί ή εκπαιδευτικού σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης από σύζυγο-εκπαιδευτικό ή το τέκνο.

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση που υπογράφει η Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img