ΑρχικήΑνακοινώσειςΠρωτοφανής απόπειρα αποκλεισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από την Ένωση Οικονομολόγων (ΕΟΕΔΕ)

Πρωτοφανής απόπειρα αποκλεισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από την Ένωση Οικονομολόγων (ΕΟΕΔΕ)

- Advertisement -spot_img

Με κατάπληξη και ειλικρινή θλίψη πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν την ειδικότητα του Οικονομολόγου και συμμετέχουν στην ΕΟΕΔΕ (την Ένωση Οικονομολόγων) πως κάποιοι επιχειρούν, για μικροπολιτικούς λόγους, να τους αποκλείσουν (!) με το πρόσχημα ότι δήθεν δεν διορίζονται.

Πριν περάσουμε στην νομική τεκμηρίωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει ιστορικό προηγούμενο ο αποκλεισμός ιδιωτικών εκπαιδευτικών από επιστημονική ένωση. Οι συνάδελφοί μας όλων των ειδικοτήτων συμμετέχουν ενεργά και στις αρχαιρεσίες και στην ακαδημαϊκή δουλειά των ενώσεων. Θεωρούμε πως κάθε επιστημονικό όργανο επωφελείται από την πολυφωνία, από τη δυνατότητα να εκφράζονται άνθρωποι από διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, από την πλούσια και πολυποίκιλη εμπειρία που προσφέρουν στους φορείς τους.

Σε ό,τι αφορά τώρα το νομοθετικό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Όπως όλοι γνωρίζουν, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν προσλαμβάνονται από ιδιώτη, αλλά διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, αφού πρώτα εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που τηρεί το ΥΠΑΙΘ, ώστε να διαπιστώνεται η ισοτιμία των ακαδημαϊκών τους προσόντων με αυτά των εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας του δημοσίου. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο με Α.Π.: 160915/Ν1  με θέμα «Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους»:

«1. Ο/Η Ιδιοκτήτης/τρια (ή η/ο νόμιμη/ος εκπρόσωπος) της ιδιωτικής σχολικής μονάδας υποβάλλει πρόταση διορισμού (σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2, του ν.682/1977) συγκεκριμένης/ου ιδιωτικού εκπαιδευτικού, στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (εποπτεύουσα υπηρεσία), αφού ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.682/1977. Το χρονικό διάστημα υποβολής των σχετικών προτάσεων για την κάλυψη του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος  της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι αυτό που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.682/1977), δηλ. «από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων».

  1. Μετά τον έλεγχο της συνδρομής των κείμενων προϋποθέσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ο διορισμός του/της προτεινόμενου/της εκπαιδευτικού διενεργείται με πράξη (διοριστήριο) του/της Δ/ντή- Δ/ντριας Εκπαίδευσης.

(…)

  1. Το διοριστήριο κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στον/στην διοριζόμενο/νη. Με ευθύνη της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης καταχωρίζεται στην καρτέλα της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, που τηρείται στο ΠΣ Myschool, ο αριθμός πρωτοκόλλου της πράξης διορισμού της/του εκπαιδευτικού, καθώς και τα ταυτοποιητικά και τα υπηρεσιακά της/του στοιχεία (κλάδος, διδακτικές ώρες, βαθμός, μισθολογικό κλιμάκιο κ.ο.κ.).»

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι διορισμένοι και δεν προσλαμβάνονται. Επιπλέον, αμείβονται και εξελίσσονται μισθολογικά και βαθμολογικά, όπως και οι ομοιόβαθμοί τους δημόσιοι εκπαιδευτικοί. Τέλος, οι νόμοι που συγκροτούν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της εκπαίδευσης (χαρακτηριστικά αναφέρουμε το Ν. 1566/1985) ισχύουν ισότιμα και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

Η ΟΙΕΛΕ είχε πάντοτε ως προτεραιότητα, όπως όλοι γνωρίζουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, την προάσπιση του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης και την διαφύλαξη των στοιχειωδών ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών. Έχουμε δώσει μάχες, στο πλάι των συναδέλφων μας της δημόσιας εκπαίδευσης, για μια καλύτερη Παιδεία, για να σταματήσει η διαδικασία εμπορευματοποίησης του εκπαιδευτικού αγαθού, για να έχουν τα παιδιά των μη προνομιούχων ένα ποιοτικό, δημόσιο σχολείο και ίσες ευκαιρίες στη ζωή με τα παιδιά των εχόντων. Έτσι βλέπουμε εμείς τον συνδικαλισμό, ως προσφορά στην κοινωνία, κι όχι ως συντεχνιασμό ή ως τρόπο πραγματοποίησης μικροφιλοδοξιών μέσα από θλιβερούς τακτικισμούς.

Λυπούμαστε ειλικρινά που κάποιοι συνάδελφοί μας κρατούν τέτοια στάση επιχειρώντας να αποκλείσουν τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό  υπονομεύουν το κύρος της Ένωσης που εκπροσωπούν και ταυτόχρονα ικανοποιούν, άθελά τους θέλουμε να πιστεύουμε, τις ορέξεις μιας ομάδας επιχειρηματιών της εκπαίδευσης που μας θέλουν, όχι ισότιμους λειτουργούς της Παιδείας αλλά απλούς υπάλληλους επιχείρησης.

Η Ομοσπονδία μας σε κάθε περίπτωση θα συνδράμει πολιτικά και νομικά, αν χρειαστεί, τους συναδέλφους μας, σε περίπτωση που η λυπηρή προσπάθεια αποκλεισμού τους συνεχιστεί. Εμείς ελπίζουμε, για το καλό της εκπαίδευσης και της υγιούς εκπροσώπησης των επιστημονικών ενώσεων, να αναθεωρήσουν…

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img