ΑρχικήΑνακοινώσειςΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

- Advertisement -spot_img

Σε σημερινή συνάντηση κλιμακίου της Ομοσπονδίας με υπηρεσιακούς παράγοντες και τη Νομική Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ διευκρινίστηκε ότι:

α)  Όλες οι νέες συμβάσεις που ξεκινούν από το σχολικό έτος 2016-2017 θα έχουν διετή διάρκεια (έως 31/8/2018). Μπορεί η πρόταση διορισμού του ιδιοκτήτη να έγινε τις πέντε πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου οπότε ίσχυε ο προηγούμενος νόμος ( ο νόμος 4415/2016 εκδόθηκε σε ΦΕΚ στις 6/9/2016), όμως επειδή η πράξη έκδοσης του διοριστηρίου έγινε μετά την 5η /9/2016 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του νέου νόμου. Με την ίδια λογική όσων εκπαιδευτικών η σύμβαση διετίας έληξε στις 31/8/2016 θα πρέπει από 1/9/2016 να έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου.

β) Σε περίπτωση μείωσης τμημάτων ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι ώρες ενός μαθήματος προκειμένου να καλυφθούν οι ώρες του διοριστηρίου, το σχολείο οφείλει να καλύψει το διοριστήριο των εκπαιδευτικών όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Ν. 4415/2016. Ως διοριστήριο θεωρούμε αυτό που έχει προκύψει μετά την τελευταία τροποποίησή του και όχι το αρχικό. Εξαιρείται η περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός έχει αποδεχθεί μείωση των ωρών διοριστηρίου του για ένα μόνο έτος, περίπτωση κατά την οποία ως διοριστήριο θεωρείται αυτό του αμέσως προηγούμενου έτους.

γ) Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να εργαστεί για λιγότερες ώρες από αυτές που προβλέπει το διοριστήριό του οφείλει να καταθέσει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης σχετική Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αφορά το συγκεκριμένο σχολικό έτος όπως προβλέπεται από την παράγραφο 14Α του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010. Επίσης διευκρινίστηκε ότι υπεύθυνες δηλώσεις που αποστέλλονται από το σχολείο στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αφορούν αυτό το θέμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img