ΑρχικήΑνακοινώσειςΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ...

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

- Advertisement -spot_img

Στη χθεσινή τοποθέτησή του στη Βουλή στο πλαίσιο της ανάγνωσης των προγραμματικών δηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας, ο Υπουργός κ. Φίλης τόνισε πως η εποπτεία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών επιστρέφει από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας. Τι όμως σημαίνει η δήλωση αυτή του Υπουργού Παιδείας για τον κλάδο;

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχτηκε ο κλάδος στην περίοδο των Μνημονίων, ακόμη μεγαλύτερο και από την δραματική συρρίκνωση των αποδοχών μας, ήταν η παραβίαση της συνταγματικής επιταγής με την εγκύκλιο, αρχικά, και μετέπειτα με τη νομοθετική παρέμβαση Αρβανιτόπουλου που επί της ουσίας καταργούσε την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας στην ιδιωτική εκπαίδευση, τη μετέφερε στο Υπουργείο Εργασίας και ισοπέδωνε τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Με την Παράγραφο Ζ  του Άρθρου Πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014 επιβάλλονταν οι ελεύθερες και αναιτιολόγητες απολύσεις, χωρίς όριο και έλεγχο από την Πολιτεία. Τα αποτελέσματα αυτής της νομοθετικής παρέμβασης γνωστά σε όλους. Δεκάδες συνάδελφοι με συνδικαλιστική δράση, που είχαν διεκδικήσει δεδουλευμένες αποδοχές, ή είχαν καταγγείλει παρανομίες στα σχολεία τους βρέθηκαν στο δρόμο μετά από εκδικητικές καταγγελίες σύμβασης. Το Υπουργείο Παιδείας και οι υπηρεσίες του δεν γνωρίζουν καν ποιοι υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία, διότι ο έλεγχος επί των διορισμών και των απολύσεων ήταν αδύνατος.

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 266/2014 ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όπως έχουμε ανακοινώσει από χθες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η ερμηνευτική εγκύκλιος της Γνωμοδότησης 266/2014 του ΝΣΚ που σε ένα βαθμό ακυρώνει τις επιπτώσεις της νομοθετικής απορρύθμισης Αρβανιτόπουλου και επαναφέρει εν μέρει την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας στα ιδιωτικά σχολεία. Ας δούμε πάλι τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή της εγκυκλίου:

  • Ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι δημόσιοι οργανισμοί όπου παρέχεται κοινωνικό αγαθό και όχι επιχειρήσεις
  • Ότι τόσο οι προσλήψεις όσο και οι απολύσεις γίνονται από το ίδιο διοικητικό όργανο (το Διευθυντή Εκπαίδευσης)
  • Ότι απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31 Αυγούστου).
  • Ότι πλέον ο ελάχιστον χρόνος σύμβασης είναι το ένα σχολικό έτος (1/9-31/8), επομένως η υπογραφή ολιγόμηνων συμβάσεων – όπως και το όνειδος των απολύσεων στις αρχές του καλοκαιριού και των επαναπροσλήψεων το Σεπτέμβριο – απαγορεύεται.

Στη Γνωμοδότηση ορίζεται σαφώς πως απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, ώστε να εκπληρώνεται η συνταγματική επιταγή που απαιτεί η εκπαίδευση που παρέχουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAIHEΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ

Το Σύνταγμα θέτει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και την υπηρεσιακή κατάσταση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπό την εποπτεία της Πολιτείας, ενώ πλήθος νομολογιών που ερμηνεύουν το άρθρο 16, παρ. 8 του Συντάγματος αποφαίνεται ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις και ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε ειδικό εργασιακό  καθεστώς, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου.

Ιδιαίτερα για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, η απόφαση 622/2010 του ΣτΕ ορίζει με σαφήνεια πως οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να «εξασφαλίζουν στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς σταθερές, κατά το δυνατόν, συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της Παιδείας, ο οποίος, κατά τα προεκτεθέντα, έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος».

Με το τωρινό νομοθετικό καθεστώς η εποπτεία της πολιτείας επί των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά δυσχερής. Ο υποβιβασμός του ιδιωτικού εκπαιδευτικού από λειτουργό σε απλό, αναλώσιμο υπάλληλο επιχείρησηςέχει δημιουργήσει πλείστα ζητήματα τόσο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσο και στη νομιμότητα των τίτλων σπουδών που εκδίδονται. (Αυτός ήταν και ο λόγος της παρέμβασης της Κομισιόν που ζητά την καταπολέμηση της ανομίας στην ιδιωτική εκπαίδευση).

Επομένως, η επαναφορά της εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων και των εκπαιδευτικώνστο Υπουργείο Παιδείας διασφαλίζει ότι η παιδεία που παρέχουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα εξακολουθεί να αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα.

Με βάση, επομένως, το Σύνταγμα, την πάγια νομολογία και την πρόσφατη εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής στο χώρο μας, η εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας στα ιδιωτικά σχολεία και τους εκπαιδευτικούς σημαίνει τα εξής:

  • Την αυστηροποίηση της εποπτείας της ίδρυσης και της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων με βάση όσα ορίζει το Σύνταγμα. Απαραίτητος όρος για την εποπτεία σχολείων και εκπαιδευτικών είναι η επανασύσταση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και η επέκταση της εποπτείας της σε όλο το φάσμα των παρόχων ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα.
  • Το ότι πλέον κάθε υπηρεσιακή εξέλιξη (πρόσληψη, απόλυση, κ.λπ.) θα πρέπει να ελέγχεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και από το αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο.  Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία θα γνωρίζει επακριβώς ποιοι υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία, θα αποφεύγεται η πρόσληψη προσωπικού χωρίς τα νόμιμα προσόντα, χωρίς διοριστήρια και θα αποτραπούν το όνειδος της αδήλωτης εργασίας και ο κίνδυνος για έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών, λόγω υπογραφής τους από μη νόμιμους εκπαιδευτικούς.
  • Την εξασφάλιση δίκαιων εργασιακών σχέσεων για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός της Παιδείας που έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος (622/2010 ΣτΕ)
  • Την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για ιδιωτικά σχολεία με βάση παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια.
  • Τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου των ιδιωτικών σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας και της νόμιμης έκδοσης των τίτλων σπουδών.

Για να επανέλθει, όμως, ουσιαστικά η εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας επί των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και των εκπαιδευτικών τους, θα πρέπει να υπάρξει άμεση και συνολική νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση από τη νέα πολιτική ηγεσία (όπως, άλλωστε, προβλέπει και η Γνωμοδότηση 266/2014). Η ΟΙΕΛΕ θα καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα στην προσεχή συνάντησή της με το νέο Υπουργό Παιδείας και θα αναμένει τις πρωτοβουλίες του, ώστε να πραγματοποιηθεί η δέσμευσή του χθες στη Βουλή.

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img